Västerås stifts orgelinventering
Västerås stifts orgelinventering genomfördes 2018-2019 och presenteras här i en databas.
Den innehåller historisk och teknisk information om orglarna samt fotografier av varje instrument.
Databasen innehåller också digitaliserade dokument från en tidigare inventering genomförd i slutet
av 1940-talet och i början av 1950-talet av Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening (SAOK)
och publiceras här för första gången på internet.

Informationen i databasen utgör en presentation i ord och bild av den fantastiska skatt av orglar
i Västerås stift och vi inbjuder till en vandring i tid och rum att upptäcka stiftets orgellandskap.
ORGEL DOKUMENT
Sök orgel Sök dokument
Avancerad sökning orgel