Skara stifts orgelinventering
Skara stifts orgelinventering som genomfördes 2013-2014 presenteras här i en databas tillgänglig på internet.
Den innehåller såväl historisk som teknisk information om orglarna samt fotografier av varje instrument.
Databasen innehåller också digitaliserade dokument från en tidigare inventering genomförd i slutet av 1940-talet
av Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening (SAOK) och publiceras här för första gången på internet.
Det är vår förhoppning att orgelinventeringen skall vara en inspirationskälla för den intresserade allmänheten och en
kunskaps- och informationskälla för orgelbyggare, orgelexperter, kyrkomusiker och befattningshavare med ansvar för
vårt orgelkulturarv.
Informationen i databasen utgör en presentation i ord och bild av den fantastiska skatten av orglar i Skara stift
och vi inbjuder alla att gå på upptäcktsfärd i Skara stifts orgellandskap.
Till orgelinventeringen