Linköpings stifts orgelinventering


Linköpings stifts orgelinventering som genomfördes 2012-2014 presenteras här i en databas publicerad på internet.
Den innehåller såväl historisk som teknisk information om orglarna samt fotografier av varje instrument.
Databasen innehåller också mer än 650 digitaliserade dokument bl.a. från en tidigare inventering genomförd
i slutet av 1940-talet av Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening (SAOK).

Stiftet har ett omfattande bestånd av historiska orglar som röner såväl nationell som internationell uppmärksamhet
och uppskattning.
Instrument av orgelbyggare som Jonas Wistenius, Per Schiörlin och bröderna Sven och Erik Nordström utgör en för
Linköpings stift unik och vital del av det kyrkliga kulturarv som Svenska kyrkan använder och förvaltar. Många
orgelbyggare, organister och orgelvänner har inspirerats av dessa för stiftet och även landet enastående instrument.

Det är en förhoppning att orgelinventeringen skall vara en källa till glädje och upplevelser som kan förstärka
församlingarnas liv, samtidigt som den är avsedd att vara till hjälp för kyrkomusiker, orgelbyggare, orgelexperter,
befattningshavare med ansvar och alla med intresse för denna sällsynt välbevarade och uppskattade del av det
kyrkliga kulturarvet i Sverige.

Orgelinventeringens slutrapport finns här för nedladdning: Slutrapport, bilagor

För ytterligare information och frågor, synpunkter och förslag på förbättringar och korrektur, hör gärna av er till
Svenska kyrkan Linköpings stift (linkoping.stiftsantikvarien@svenskakyrkan.se), Box 1367, 58113 Linköping
eller till Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi, c/o Göteborgs universitet,
Högskolan för scen och musik, Box 210, 405 30 Göteborg
ORGEL DOKUMENT INFORMATION
Sök orgel Sök dokument Introduktion
Avancerad sökning orgel
Sök orgel med spridningskarta