Karlstads stifts orgelinventering
Karlstads stifts orgelinventering som genomfördes 2016-2017 presenteras här i en databas tillgänglig på internet.
Den innehåller såväl historisk som teknisk information om orglarna samt fotografier och ljudinspelning av varje instrument.
Databasen innehåller också digitaliserade dokument från en tidigare inventering genomförd i slutet av 1940-talet
av Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening (SAOK) och publiceras här för första gången på internet.

Bevara, Bruka och Berika har varit de tre ledorden för orgelinventeringen. Syftet med inventeringen har varit att
bidra till förutsättningar för ett långsiktigt och systematiskt bevarande som möjliggör fortsatt brukande av orglarna
i de kyrkliga miljöerna för att berika församlingarnas gudstjänster och förrättningar.
Vi vill med publiceringen av inventeringen inbjuda till en vandring i tid och rum och med orgeldatabasen som
karta och kompass upptäcka Karlstads stifts fascinerande orgellandskap.
ORGEL DOKUMENT INFORMATION
Sök orgel Sök dokument Introduktion
Avancerad sökning orgel
Sök orgel med spridningskarta