Datumsökning

Datumformat är åååå.

=Sök angivet datum (fyll i vänster fält).
<=Sök datum på eller före angivet datum (fyll i vänster fält).
>=Sök datum på eller efter angivet datum (fyll i vänster fält).
<-->Sök datum inom perioden som börjar och slutar
med angivna datum (fyll i båda fälten).