Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1879 Lysekil, Lysekils gamla kyrka Molander & Eriksson, ( 1874 - 1887)
Utökad och flyttad 1901 Lysekil, Lysekils kyrka Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Ny orgel, med äldre material 1917 Lysekil, Lysekils kyrka Lundén, Eskil, ( 1903 - 1917)
Dispositionsförändring 1959 Lysekil, Lysekils kyrka Lindegren Orgelbyggeri AB, ( 1956 - )
Inventering 1988 Lysekil, Lysekils kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Renoverad 1993 Lysekil, Lysekils kyrka ?, ( - )
Inventering 2006 - 2008 Lysekil, Lysekils kyrka Göteborg Organ Art Center, ( 1995 - )
Restaurerad 2016 Lysekil, Lysekils kyrka Tostareds Kyrkorgelfabrik, ( 1947 - )
Inventering 2020 - 2022 Lysekil, Lysekils kyrka Göteborgs stifts orgelinventering, ( - )
Plats: Lysekil, Lysekils kyrka
Position: Norra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Göteborgs stifts orgelinventering, ( - )
Verksgrundare: Lundén, Eskil, ( 1903 - 1917)
Datum: 2020 - 2022
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual I C - g3 56
Principal 16'
Borduna 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Fl. Harm. 8'
Dolce 8'
Gedact 8'
Octava 4'
Rörflöjt 4'
Octava 2'
Cornett 4 chor
Trumpet 16'
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3 56
Gedact 16'
Vox Retusa 8'
Violin 8'
Konsertflöjt 8'
Voix Céleste 8'
Salicional 8'
Rörflöjt 8'
Principal 4'
Fl. Octav. 4'
Waldflöjt 2'
Corno 8'
Euphon 8'
Crescendo II Man.
 
Pedal C - f1 30
Violon 16'
Subbas 16'
Kvinta 10 2/3'
Violoncell 8'
Borduna 8'
Octava 4'
Basun 16'
 
Koppel & kombinationer info: I Man & Ped, II Man & Ped, II Man & I Man, Oktav I Man [4'-koppel], Oktav II Man [16'-koppel]. U., P., Mf., F., T., Fri Comb. I, Fri Comb. II, U. U. P. Pedal, Cresc. Decresc. [registersvällare], U. [P Pedal: blockerar pedalstämmor utom Subbas 16' och Borduna 8'. För fasta kombinationerna tas ev. handregistrerade stämmor med. Oktav I Man: från c0]
Tillbehör: Registersvällare
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 32
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1901
Fasadbyggare: Molander & Co, ( 1887 - 1903)
Fasadpipor info: Ej ljudande.
Typ av traktursystem: Mekanisk
Info traktursystem: Barkermaskin Manual I
Typ av registratursystem: Pneumatisk
Typ av bälgar: Viktbelastad lådbälg med matare
Antal bälgar: 2
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Kulturhistorisk värdering: Mycket stort kulturhistoriskt värde


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2021-04-27
Magasinerat material:
Klangkaraktär: Både grundtons- och övertonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Antikvarisk bedömning/att tänka på: