Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1899 Vinberg, Vinbergs kyrka Thorsell & Erikson, (fl. 1899 - fl. 1907)
Inventering 1988 Vinberg, Vinbergs kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Plats: Vinberg, Vinbergs kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Thorsell & Erikson, (fl. 1899 - fl. 1907)
Datum: 1899
Aktivitet: Ny orgel, äldre material?
Aktivitet info: