Svenska 1700-talsorglar
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1783 Börstil, Börstils kyrka Schwan, Olof ( 1744-10-18 - 1812-04-15)
Ombyggd 1933 - 1934 Börstil, Börstils kyrka Vesterlund, John (fl. 1933 - fl. 1942)
Restaurerad 1978 - 1979 Börstil, Börstils kyrka A Magnussons Orgelbyggeri AB, ( 1923 - 1988)
Inventering 2019 - 2020 Börstil, Börstils kyrka Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Dokument:
Länkar:
Plats: Börstil, Börstils kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Datum: 2019 - 2020
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - c3
Borduna 16'
Principal 8'
Gedact 8'
Octava 4'
Rörfleut 4'
Quinta 3'
Octava 2'
Decima af 4' 1 3/5'
Mixtur IV 
Trompet 16' 1773/1979
Trompet 8' B/D 1979
Trompet 4' B
 
Pedal C - g0
Pull-down  
 
Antal ljudande stämmor: 12
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Bihängd
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Typ av bälgar: Kilbälg
Antal bälgar: 3