Svenska 1700-talsorglar
Presentation orgel


Historisk översikt:
Ny orgel, äldre material? 1642 Husby, Husby kyrka Bruce, Anders ( - ca 1667)
Ombyggd 1724 - 1725 Husby, Husby kyrka Cahman, Johan Niclas (ca 1679 - 1737)
Ny orgel, äldre material? 1783 Husby, Husby kyrka Söderström, Nils ( 1730-02-28 - 1810-04-04)
Reparerad 1935 Husby, Husby kyrka Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, ( 1917 - 1974)
Inventering 1990 Husby, Husby kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Restaurerad 2011 Husby, Husby kyrka Bergenblad & Jonsson Orgelbyggeri AB, ( 1999 - )
Inventering 2018 - 2019 Husby, Husby kyrka Västerås stifts orgelinventering, ( - )
Inventering 2019 - 2020 Husby, Husby kyrka Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Dokument:
Länkar:
Plats: Husby, Husby kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren, övre
Orgelbyggare/Upphovsperson: Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Datum: 2019 - 2020
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual. C - d3 51
Borduna 16 fot.
Principal 8 fot.
Flagflöjt 8 fot.
Gedacht 8 fot
Qvintadena 8 .
Octava 4 fot.
Flöjt Traver. 4'
Qvinta 3 fot.
Mixtur 3 chor.
Octava 2 fot.
Bassun 16 fot
Trumpet 8 fot
 
Öfververk. C - d3 51
Gedacht 8 fot
Salcinal 8 fot fr f#0
Principal 4 fot
Spetsflöjt 4 fot
Qvinta 3 fot
Octava 2 fot
Sesqvialtera  
Caret.  
Trumpet 8 fot.
Woxvirgina.  
Trumpet 4 fot
Noli me tangere.  
 
Pedal C - d1 27
Bihängd  
 
Koppel & kombinationer info: Öfververk/Manual, Öfververk/Pedal [Pedal fast anhängd till Manual.]
Tillbehör: Ö: Sperventil, M: Sperventil
Antal ljudande stämmor: 23
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Bihängd
Fasadens datum: 1783
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk