Svenska 1700-talsorglar
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1783 Hökhuvud, Hökhuvuds kyrka Schwan, Olof ( 1744-10-18 - 1812-04-15)
Disposition belagd 1783 <--> 1856 Hökhuvud, Hökhuvuds kyrka --, ( - )
Dispositionsförändring 1857 Hökhuvud, Hökhuvuds kyrka Granlund, Carl Eric ( 1808 - 1859)
Reparerad 1936 Hökhuvud, Hökhuvuds kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 2019 - 2020 Hökhuvud, Hökhuvuds kyrka Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Länkar:
Plats: Hökhuvud, Hökhuvuds kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Datum: 2019 - 2020
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - d3
GEDACKT 8 Fot
FLEUT D.AMOURE 8 Fot 1857
FUGARA 8 Fot 1857
PRINCIPAL 4 Fot
FLEUT 4 Fot
OCTAVA 2 Fot
TROMPET 8 Fot Bas/Disk
VOX VIRGINEA 8 Fot Disk.
TREMULANT