Svenska 1700-talsorglar
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1740 Björklinge, Björklinge kyrka Hedlund, Olof (ca 1705 - 1749-04-20)
Reparerad 1931 Björklinge, Björklinge kyrka Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, ( 1917 - 1974)
Restaurerad 2001 - 2002 Björklinge, Björklinge kyrka Bergenblad & Jonsson Orgelbyggeri AB, ( 1999 - )
Inventering 2019 - 2020 Björklinge, Björklinge kyrka Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Länkar:
Plats: Björklinge, Björklinge kyrka
Orgelbyggare/Upphovsperson: Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Datum: 2019 - 2020
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - c3
Quintadena 16 
Principal
Octava
Spits Flöt
Quinta
Octava
Mixtur 4 ch
Trompet Bas/Discant
Tremulant
 
Pedal C - f0
Bihängd  
 
Tillbehör: Sperventil
Antal ljudande stämmor: 8
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Bihängd
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk