Svenska 1700-talsorglar
Presentation orgel


Historisk översikt:
Ny orgel 1705 Mariestad, Mariestads domkyrka Cahman, Johan Niclas (ca 1679 - 1737)
Avyttrad 1864 Mariestad, Mariestads domkyrka ?, ( - )
Uppsatt 1864 Kölingared, Kölingareds kyrka Johansson, Svante ( 1828-10-06 - 1911-09-08)
Renoverad 1964 Kölingared, Kölingareds kyrka Jacoby Orgelverkstad AB, ( 1960 - ca 1982)
Inventering 1989 Kölingared, Kölingareds kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Restaurerad 2004 Kölingared, Kölingareds kyrka Ålems Orgelverkstad AB, ( 1985 - )
Inventering 2013 - 2014 Kölingared, Kölingareds kyrka Skara stifts orgelinventering, ( - )
Inventering 2019 - 2020 Kölingared, Kölingareds kyrka Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Länkar:
Plats: Kölingared, Kölingareds kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Datum: 2019 - 2020
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Quintadena 16 fot 1705
Principal 8 fot 1705
Flagflöjt 8 fot 1705
Fugara 8 fot 1864
Octava 4 fot 1864
Flöjt 4 fot 1705
Quinta 3 fot 1705
Octava 2 fot 1705
Mixtur IV chor 2005
Trumpet 8 fot 2013
 
Pedal C - f1 (30 keys)
Untersatz 16 fot 1705/1964
Principal 8 fot 1705/1864/2005
Octava 4 fot 1705/1864/2005
Quinta 6 fot 1864/2005
Basun 16 fot 1705/2005
 
Koppel & kombinationer info: Manual/Pedal
Tillbehör: Calcant, Sperrventil för man. och ped. (2st)
Antal ljudande stämmor: 15
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1705
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk