Svenska 1700-talsorglar
Presentation orgel


Historisk översikt:
Ny orgel 1815 Rappestad, Rappestads kyrka Schiörlin, Pehr & Jonas Fredric ( 1815 - 1815)
Renoverad 1832 Rappestad, Rappestads kyrka Andersson, Gustaf ( 1797 - 1872-03-21)
Dispositionsförändring 1874 Rappestad, Rappestads kyrka Nordström, Sven & Erik (ca 1850 - 1882)
Renoverad och ombyggd 1908 Rappestad, Rappestads kyrka Gustafsson, E (fl. 1908 - fl. 1912)
Ombyggd 1925 Rappestad, Rappestads kyrka --, ( - )
Restaurerad 1984 Rappestad, Rappestads kyrka Marcussen & Søn, ( 1848 - )
Inventering 1989 Rappestad, Rappestads kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Inventering 2012 - 2014 Rappestad, Rappestads kyrka Linköpings stifts orgelinventering, ( - )
Inventering 2019 - 2020 Rappestad, Rappestads kyrka Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Dokument:
Länkar:
Plats: Rappestad, Rappestads kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Verksgrundare: Schiörlin, Pehr & Jonas Fredric ( 1815 - 1815)
Datum: 2019 - 2020
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Principal 16 fot Discant
Borduna 16 fot Bas
Viol di Gamba 16 fot Discant
Principal 8 fot Bas/Discant
Flauto Doppio 8 fot.
Octava 4 fot.
Spitsfleut 4 fot.
Nasat 3 fot.
Octava 2 fot.
Mixtur 4 chor
Trompet 8 fot Bas/Discant
 
Öfverwärck C - f3 (54 keys)
Principal 8 fot Discant
Gedact 8 fot.
Qvintadena 8 fot.
Principal 4 fot Bas/Discant
Flachfleut 4 fot.
Gemshorn 2 fot.
Dulcian 8 fot Bas
Vox humana 8 fot Discant
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Subbas 16 fot.
Violon 16 fot.
Gedact Qvinta 12 fot.
Principal 8 fot.
Gedact 8 fot.
Octava 4 fot.
Basun 16 fot.
 
Koppel & kombinationer info: Unisonkoppel, Dragcopel (Bihangs)
Tillbehör: Sperventil (Manuals, Öfwerwärks, Pedals) Miroir, Signal
Antal ljudande stämmor: 26
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1815
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk