Svenska 1700-talsorglar
Presentation orgel


Historisk översikt:
Ny orgel 1683 Slaka, Slaka kyrka ?, ( - )
Ny orgel, äldre material? 1783 Slaka, Slaka kyrka Schiörlin, Pehr ( 1736-06-06 - 1815-02-23)
Ombyggd 1938 Slaka, Slaka kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1993)
Inventering 1989 Slaka, Slaka kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Restaurerad 2004 Slaka, Slaka kyrka Bergenblad & Jonsson Orgelbyggeri AB, ( 1999 - )
Inventering 2012 - 2014 Slaka, Slaka kyrka Linköpings stifts orgelinventering, ( - )
Inventering 2019 - 2020 Slaka, Slaka kyrka Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Länkar:
Plats: Slaka, Slaka kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Verksgrundare: Schiörlin, Pehr ( 1736-06-06 - 1815-02-23)
Datum: 2019 - 2020
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - g3 (56 keys)
Principal 8 fot. Bas/Discant
Gedacht 8 fot. Bas/Discant
Qvintadena 8 fot.
Octava 4 fot.
Gemshorn 4 fot.
Flachnette 4 fot.
Qvinta 3 fot.
Octava 2 fot.
Wahlfleut 2 fot.
Scharf 3 Chor.
Trumpet 8 fot. Bas/Discant
Trumpet 4 fot. Bas
Vox humana 8 fot. Discant
Tremulant
 
Pedal C - g0 (20 keys)
Subbas 16 fot.
Gedacht 8 fot.
 
Koppel & kombinationer info: Dragkoppel till manualen.
Tillbehör: Calcant, Sperventil (för manual samt Pedal Sperventil)
Antal ljudande stämmor: 14
Antal manualer: 1
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1783
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk