Svenska 1700-talsorglar
Presentation orgel


Historisk översikt:
Ny orgel 1806 Gammalkil, Gammalkils kyrka Schiörlin, Pehr ( 1736-06-06 - 1815-02-23)
Utökad 1948 Gammalkil, Gammalkils kyrka Th. Frobenius & Co, ( 1917 - 1967)
Renoverad 1974 Gammalkil, Gammalkils kyrka Bröderna Moberg, ( 1941 - 1992)
Inventering 1988 Gammalkil, Gammalkils kyrka Orgelinventarium, Erici / Unnerbäck, ( - )
Inventering 1989 Gammalkil, Gammalkils kyrka Förlag svenska orglar, Tostared, ( - )
Restaurerad 1996 Gammalkil, Gammalkils kyrka Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, ( 1974 - )
Inventering 2012 - 2014 Gammalkil, Gammalkils kyrka Linköpings stifts orgelinventering, ( - )
Inventering 2019 - 2020 Gammalkil, Gammalkils kyrka Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Länkar:
Plats: Gammalkil, Gammalkils kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Svenska 1700-talsorglar, ( - )
Verksgrundare: Schiörlin, Pehr ( 1736-06-06 - 1815-02-23)
Datum: 2019 - 2020
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Principal 16 fot. Discant
Qvintadena 16 fot. Bas/Discant
Principal 8 fot.
Flauto doppio 8 fot.
Viol di Gamba 8 fot.
Octava 4 fot.
Rörfleut 4 fot.
Qvinta 3 fot.
Octava 2 fot.
Mixtur 4 Chor
Trompet 8 fot. Bas/Discant
 
Öfverwärck C - f3 (54 keys)
Principal 8 fot. Discant
Gedact 8 fot. Bas
Offenfleut 8 fot. Discant
Qvintadena 8 fot.
Principal 4 fot.
Flachfleut 4 fot.
Viol di Gamba 4 fot.
Spitzfleut 2 fot.
Scharff 3 Chor
Trompet 8 fot. Bas/Discant
Wox humana 8 fot. Discant
Tremulant
 
Pedal C - d1 (27 keys)
Principal 16 fot.
Dubbel Subbas 16 fot.
Octava 8 fot.
Octava 4 fot.
Borfleut 1 fot.
Basun 16 fot.
Dulcian 8 fot.
 
Koppel & kombinationer info: Pedalcoppel, Unisonkoppel
Tillbehör: Calcant, Sperventil ( Sperventil Pedal, Sperventil Öfverwärck, Sperventil Manual)
Antal ljudande stämmor: 23
Antal manualer: 2
Typ av pedal: Självständig
Fasadens datum: 1806
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk