Härnösands stifts orgelinventering
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1911 Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kyrka P L Åkerman & Lunds Orgelfabriks AB, ( 1893 - 1917)
Ny orgel, med äldre material 1954 Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kyrka Olof Hammarberg, ( 1898 - 1991)
Restaurerad och utökad 2011 Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kyrka Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, ( 1974 - )
Inventering 2015 - 2018 Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kyrka Härnösands stifts orgelinventering, ( - )


Plats: Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Läktare öster
Orgelbyggare/Upphovsperson: Härnösands stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2015 - 2018
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info:
Disposition:
 
Man I C - g3 56
Principal 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Flûte Harmonique 8'
Borduna 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Mixtur III-IV 
Trumpet 16'
Trumpet 8'
 
Man II (Sv) C - g3 56
Fugara 16'
Borduna 16'
Principal 8'
Dolce 8'
Dubbelflöjt 8'
Gemshorn 4'
Ekoflöjt 4'
Flageolette 2'
Cornett III 
Corno 8'
Klarinette 8'
Tremulant
Crescendo 2dra Manualen
 
Man III SV C - g3 56
Gedackt 16'
Basetthorn 8'
Violin 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Rörflöjt 8'
Flüte Octaviante 4'
Salicette 4'
Nasard 2 2/3'
Piccolo 2'
Trumpet Harmonique 8'
Oboe 8'
Euphonie 8'
Tremulant
Crescendo 3dje manualen
 
Ped C - f1 30
Borduna 32'
Principal 16'
Violon 16'
Subbas 16'
Ekobas 16' Tr
Kvinta 10 2/3'
Violoncelle 8'
Borduna 8'
Octava 4'
Kontrabasun 32'
Basun 16'
Trumpet 8'
 
Koppel & kombinationer info: I/P, II/P, III/P, II4’/P, III/I, II/I, III/II, I4’, II4’, III16’, III4’
Tillbehör: Tremulant
Spelbordsplacering: Fristående
Antal ljudande stämmor: 46
Antal transmissioner: 1
Fasadens datum: 1911
Fasadarkitekt: Améen, Gustaf ( - )
Fasadbyggare: P L Åkerman & Lunds Orgelfabriks AB, ( 1893 - 1917)
Fasadbeskrivning: Kulissfasad
Fasadhistorik:
Fasadpipor info: Alla pipor utan kärna
Info traktursystem:
Typ av registratursystem: Elektrisk
Info registratursystem: Väl fungerande
Antal bälgar: 5
Typ av bälgar: Viktbelastad faltbälg
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: nej
Övrig info: Varierande funktion traktur.
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 20180708
Inventerad av: Håkan Dahlén
Magasinerat material: Nej
Nuvarande skick:
Vårdbehov: Ja
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Övrig info: