Härnösands stifts orgelinventering
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1881 Mo, Mo kyrka P L Åkerman & Lund, ( 1868 - 1893)
Ny orgel, med äldre material 1948 Mo, Mo kyrka Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, ( 1917 - 1974)
Dispositionsförändring 1969 Mo, Mo kyrka Rydén, Olof ( 1905-06-24 - ca 1980)
Ny orgel, med äldre material 1997 Mo, Mo kyrka Johannes Menzel Orgelbyggeri AB, ( 1978 - )
Inventering 2015 - 2018 Mo, Mo kyrka Härnösands stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Plats: Mo, Mo kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Härnösands stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2015 - 2018
Aktivitet: Inventering
Aktivitet info: Johannes Menzel 1997
Disposition:
 
Manual I C - g3 (56 keys)
Principal 8'
Borduna 8'
Fl. Harm. 8'
Oktava 4'
Flöjt 4'
Oktava 2'
Mixtur III 
Trumpet 8'
 
Manual II C - g3
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Voix cél. 8'
Principal 4'
Ekoflöjt 4'
Kvinta 2 2/3'
Piccolo 2'
Oboe 8'
Tremulant
 
Pedal  
Subbas 16'
Gedackt 8'
Fagott 16'
 
Koppel & kombinationer info: I-Ped, II-Ped, II.I, II 4’-Ped Tre fasta mekaniska kombinationer P, Mf, F
Spelbordsplacering: Fristående framför fasaden
Antal ljudande stämmor: 19
Fasadens datum: 1881
Fasadarkitekt: Scholander, Fredrik Wilhelm ( 1816 - 1881)
Fasadbyggare: Lindblom, A. ( - )
Fasadbeskrivning: Original 1881
Fasadpipor info: Ej ljudande
Typ av traktursystem: Mekanisk
Info traktursystem: Väl fungerande
Typ av registratursystem: Mekanisk
Info registratursystem: Väl fungerande
Antal bälgar: 1
Typ av bälgar: Viktbelastad dubbelfaltad parallellbälg
Manuell pumpning möjlig: nej
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: 2017-05-15
Inventerad av: Håkan Dahlén
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Personhistoria: