Härnösands stifts orgelinventering
Presentation orgel

Historisk översikt:
Ny orgel 1807 Arnäs, Arnäs kyrka Strand, Pehr ( 1756-01-15 - 1826-08-19)
Dispositionsförändring ca 1850 Arnäs, Arnäs kyrka Ek, Johan Gustaf ( 1805-05-03 - 1877-03-19)
Ny orgel, med äldre material 1927 Arnäs, Arnäs kyrka Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, ( 1917 - 1974)
Ombyggd och utökad 1959 Arnäs, Arnäs kyrka Gustaf Hagströms Orgelverkstad, ( 1953 - 1979)
Renoverad och återställd 1991 Arnäs, Arnäs kyrka Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, ( 1968 - )
Inventering 2015 - 2018 Arnäs, Arnäs kyrka Härnösands stifts orgelinventering, ( - )


Dokument:
Plats: Arnäs, Arnäs kyrka    Bebyggelseregistret: Anläggning  Byggnad
Position: Västra läktaren
Orgelbyggare/Upphovsperson: Härnösands stifts orgelinventering, ( - )
Datum: 2015 - 2018
Aktivitet: Inventering
Disposition:
 
Manual C - f3 (54 keys)
Principal 16 fot Diskant
Borduna 16 fot Bas/Diskant
Principal 8 fot
Gedackt 8 fot
Flagfleut 8 fot
Fugara 8 fot
Octava 4 fot
Täckfleut 3 fot
Qvinta 3 fot
Superoctava 2 fot
Mixtur 3 Cor
Basun 16 fot
Trompet 8 fot
 
Pedal C - a0
Bihängd  
 
Tillbehör: Sperrventil
Spelbordsplacering: Inbyggt i fasaden
Antal ljudande stämmor: 13
Fasadens datum: 1807
Fasadarkitekt: Palmroth, Per Wilhelm ( 1765 - 1825)
Fasadbyggare: Palmroth, Per Wilhelm ( 1765 - 1825)
Fasadhistorik: Original 1807
Fasadpipor info:
Typ av traktursystem: Mekanisk
Typ av registratursystem: Mekanisk
Antal bälgar: 3
Typ av bälgar: Kilbälg
Info bälgar/luftsystem:
Manuell pumpning möjlig: ja
Källor info:
Litteratur:


Inventering-karakterisering

Inventerad datum: Håkan Dahlén
Inventerad av: 2017-05-16
Magasinerat material:
Intonation: Välgjord
Klangstyrka: Anpassad för kyrkorummet
Klangkaraktär: Tydligt grundtonspräglad
Stilkaraktär: Romantik
Ursprunglighet:
Regionala särdrag:
Övrig info: