Göteborgs stifts orgelinventering


Orgelinventering utförd 2006-2008

Inventeringen och databasen är genomförd och utarbetad
av Göteborg Organ Art Center, Göteborgs universitet,
på uppdrag av Göteborgs stift, Svenska kyrkan.

Till orgelinventeringen